กิจกรรมทําบุญตักบาตร

       เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลบ่อเกลือได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศผลบุญส่งให้กับดวงวิญญาณของผู้ป่วยที่ได้เสียชีวิตลง ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือแห่งนี้ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีงามและแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในองค์กร