กิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี 2561

            โรงพยาบาลบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานสัมพันธ์และความรู้สึกอันดีงามไม่ให้จางหายไปของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนหมู่มากได้