กิจกรรมวัน “ล้างมือโลก” รพ.บ่อเกลือ 2560

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “ล้างมือโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก ณ บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อเกลือ เวลา 13.00 -15.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2560