ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> 1.คุณลักษณะรถตู้พยาบาล

>> 2.ราคากลางรถตู้พยาบาล

 


ประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


 

ประกาศ การเสนอยื่นของประมูลราคาให้เช่าร้านค้าในโรงพยาบาลบ่อเกลือ


ประกาศจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ