ติดต่อโรงพยาบาลบ่อเกลือ

โรงพยาบาลบ่อเกลือ

188 หมู่ 1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220

โทรศัพท์ 054778066     แฟกซ์ 054778067