ถามตอบ Q&A

กระทู้สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล รับข้อร้องเรียน

พบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ บริเวณหน้าโรงพยาบาล

จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นะคะ

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.