แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง