แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แบบWALK IN
💫วันที่ 26 ตุลาคม 65 เวลา 9.00-12.00 น. ณ จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล
💫วันที่ 27 ตุลาคม 65 เวลา 9.00-12.00น. ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
**** ท่านที่ติดโควิด ให้นับจากวันที่รักษาครบไปอีก 3 เดือน ถึงจะสามารถรับวัคซีนได้
💉😷💉
และโปรดติดตาม ในการเปิดwalk in ได้ทางข่าวสารโรงพยาบาลบ่อเกลือเท่านั้น