ประชาสัมพันธ์​
#วันพรุ่งนี้​ 21 ตุลาคม65
ขอเรียนเชิญทุกท่าน รับบริการทันตกรรม ฟรีทุกสิทธิการรักษา เนื่องในโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ให้บริการ
ตรวจฟัน
อุดฟัน
ขูดหินน้ำลาย
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
เคลือบฟลูออไรด์​
ในวันศุก​ร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น. -15.00 น.
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.บ่อเกลือ