รพ.บ่อเกลือ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 ดาวน์โหลด ประกาศ