วันที่ 4 พ.ย. 2565 โรงพยาบาลบ่อเกลือได้จัดพิธีสูตรถอน เพื่อย้ายพระพุทธรูปบริเวณทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่