ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565