ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(การเงิน บัญชี การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 

ยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

file1: