ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566