• 404576411_736872335153681_8453051922505971945_n.jpg
 • 405166521_736872388487009_4880090658364807048_n.jpg
 • 405204503_736872325153682_2880091393100128885_n.jpg
 • 405232692_736872375153677_381836782990187587_n.jpg
 • 405333895_736872355153679_4013414099186887279_n.jpg
 • 1701491047571.jpg
 • cong.jpg
 • ITA-cert.jpg
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 3. ชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา"

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 14:50

ประกาศรายชื่อสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2567 15:57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:...

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 16:31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันศุกร์, 26 มกราคม 2567 18:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ นักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2567 15:10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง - นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัคร

วันศุกร์, 01 กันยายน 2566 17:14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานบริการ)

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 17:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ

วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2566 16:17

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันอังคาร, 02 มกราคม 2567 10:50

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2566 09:46

1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป 3....

วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 17:12

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA....

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 09:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งคนสวน...

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2566 15:16

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566 14:26

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 09:52

วันที่ 22 พ.ย. 2566 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ่อเกลือ ร่วนกันจัดประกวดกระทงสวยงาม

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 15:53

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประกาศล่าสุด

 • 2023120701.png
 • 2023120702.png
 • 2023120703.png
 • 2023120704.png
 • 2023120705.png
 • Infographic คณะกรรมการจริยธรรมฯ สป.สธ. ปีงบฯ 66.png
 • บทกลอนหน้าที่และอำนาจ คกก.จริยธรรมฯ สป.สธ.png
 • Health Rider A3-01.jpg