• S__82780309.jpg
  • S__82862204.jpg
  • S__82862206.jpg
  • S__82862207.jpg
  • ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 66.png
  • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 66.png
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  3. ชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา"

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:59

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 1 อัตรา

วันจันทร์, 10 เมษายน 2566 09:34

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 11:34

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักรังสีเทคนิค นายช่างเทคนิค

วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566 16:20

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 13:57

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 10:22

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

วันอังคาร, 30 พ.ค. 2566 17:12

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA....

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 09:47

{pdf=https://www.bkhosp.com/images/document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพนักงานซักฟอก.pdf|100%|800|pdfjs}

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 09:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งคนสวน...

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 10:07

ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์...

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 10:06

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(บ้านพักผู้อำนวยการ) จำนวน 1 หลัง...

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:32

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:21

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา" ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ

คุณภาพอากาศ รพ.บ่อเกลือ