ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด