ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง