ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(บ้านพักผู้อำนวยการ) จำนวน 1 หลัง