โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา