โรงพยาบาลบ่อเกลือ ได้รับมองเวชภัณฑ์สนับสนุน จากโครงการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์โรคไวรัสโคโรนา 2019(กระทรวงสาธารณสุข) ประกอบด้วย หน้ากาก N95 รุ่น 3M 1860 จำนวน 200 ชิ้น และ พลาสติกหุ้มคอ จำนวน 50 ชุด ส่งผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019