หยุดเรียกยาปฏิชีวนะ ว่ายาแก้อักเสบ

 

ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านแบคทีเรีย
ออกฤทธิ์ที่ตัวแบคทีเรีย

ยาแก้อักเสบคือยาที่บรรเทาอาการปวด บวม แดง ร้อน ออกฤทธิ์ที่ร่างกายมนุษย์

ยาปฏิชีวนะไม่มีฤทธิ์แก้อักเสบ
ยาแก้อักเสบไม่มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรีย

การเรียกยาปฏิชีวนะว่าเป็นยาแก้อักเสบ จึงเป็นการเรียกที่ผิด และทำให้ประชาชนเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเมื่อเจ็บคอ (คออักเสบ) ต้องกิน "ยาแก้อักเสบ" ซึ่งก็คือยาปฏิชีวนะ ทั้ง ๆ ที่คออักเสบส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีสาเหตุจากไวรัส ไม่ใช่แบคทีเรีย จึงไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บคอ แต่ควรกินยาทั่ว ๆ ไป เช่นพาราเซตามอล ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

ผู้เจ็บคอที่ควรกินยาปฏิชีวนะ ต้องมีอย่างน้อย 3 อาการดังต่อไปนี้
1. อาการไข้ วัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส
2. มีจุดขาวที่ต่อมทอนซิลหรือคอหอย
3. ไม่ไอ
4. ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอโตและกดเจ็บ

ผู้เจ็บคอส่วนใหญ่เกือบทุกกรณีจะหา 3 ข้อข้างต้นได้ไม่ครบ เช่นคนที่เป็นโควิด ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัส ก็มักจะมีอาการเจ็บคอ กับมีไข้ แต่จะมีอาการไอร่วมด้วย ไม่มีจุดขาวในลำคอ และไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณลำคอ
สรุปว่า หาได้เพียง 1 ข้อไม่ครบ 3 ข้อ แปลว่าไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ

หยุดเรียกยาปฏิชืวนะ ว่ายาแก้อักเสบ

สยส. สร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
18 พย. 2565
ร่วมรณรงค์ในวาระ สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ