ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง
- พนักงานบริการ 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา