ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง
- พนักงานบริการ 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา