ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้