วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลบ่อเกลือ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด ฝาแดง กลุ่ม 6 เดือน ถึง 4 ปี เวลา 09.00 -12.00 น ณ จุดฉีดวัคซีน
สามารถพาบุตรหลานเข้ารับบริการได้เลยนะคะ 
สำหรับประชาชนทั่วไป ยังสามารถเข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เหมือนเดิมค่ะ #พกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง #มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ