วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทางรพ.บ่อเกลือ ได้ร่วมงานถวายจุลกฐิน  ณ นากอก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ