วันที่ 22 พ.ย. 2566 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ่อเกลือ ร่วนกันจัดประกวดกระทงสวยงาม